BİO-REGENERATİF TERAPİ KONSEPTİ OSTEOPATİ OMT İSTANBUL 2021-2022 EĞİTİMİNİN A VE B ŞUBELERİ KAYITLARI DOLMUŞTUR. C ŞUBESİ İÇİN KESİN KAYIT DEVAM ETMEKTEDİ

Bio-Regeneratif Terapi Konsepti İnsanoğlu ne bir makine ne de hücrelerden oluşmuş bir yığın değildir.İnsan bedensel ve kimyasal energetik – ruhsal ve kooperatif alanlardan oluşan KOMPLEX SİSTEMLİ canlılardır.Yani bilgileri alan (Stimulus), depolayan ve veriler ışığın...

ULUSLARARASI GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP KONGRESİ

Osteoapti ve Manuel Terapi Okulu olarak , Sağlık Bakanlığının düzenlemiş olduğu Uluslararası ve Tamamlayıcı Tıp Kongresinde Epigenetik ve Fizyolojik Temelde 2 Çalıştay ve 2 Sunum, Suat Dülger , Frans van den Berg ve Leo Pruimboom ile gerçekleştirildi . Kongre sonrası...